wtorek, 23 lipcaTwój portal finansowy!
Shadow

Pożyczka prywatna – jak powinna wyglądać umowa

Jak pokazują różnego rodzaju statystyki, coraz częściej pożyczamy pieniądze od osób prywatnych. Czasem są to członkowie naszej rodziny, czasem nasi znajomi, ale coraz częściej zupełnie obce nam osoby. Pożyczki prywatne, traktują oni jako inwestycja, która ma im przynieść określony zysk. Jednakże bez względu na to, czy pożyczamy pieniądze od osób które znamy czy też nie, powinniśmy sporządzić i podpisać umowę pożyczki. Dzięki niej, nie będzie w przyszłości problemów z rozstrzyganiem ewentualnych sporów, oczywiście gdyby do nich doszło. Zobaczmy więc, co w każdej umowie pożyczki powinno się znajdować.

Każda umowa którą podpisujemy, a więc i umowa pożyczki, musi w jasny sposób określać strony umowy, a więc w tym przypadku muszą się w niej znajdować dane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy. Do najważniejszych danych należą imię, nazwisko, adres. Często w umowie wpisuje się też PESEL i numer dowodu osobistego. W ten sposób w precyzyjny sposób można zidentyfikować obydwie strony umowy.

Kolejnym ważnym elementem umowy pożyczki jest jej opis. Musi się w więc w niej znaleźć kwota jaką pożyczamy i czas po jakim pieniądze musimy zwrócić. Powinien on być jasno określony, wiec najlepiej w umowie podać konkretną datę spłaty zadłużenia. Nie możemy też zapomnieć, że w umowie pożyczki należy podać wszystkie koszty, jakie są z nią związane. Oczywiście pożyczkodawca może nie pobierać żadnych opłat z tytułu udzielenia pożyczki, ale taki zapis także powinien znaleźć się w umowie. Wszystkie koszty powinny być opisane oddzielnie, a więc wyszczególniona powinna być ewentualna prowizja, opłata przygotowawcza, koszty odsetek, koszty ubezpieczenia itp. Co równie ważne, koszty te powinny być także zsumowane i podane jako całkowity koszt pożyczki. Nie zapomnijmy też o całkowitej kwocie do spłaty, w skład której wchodzi pożyczka wraz ze wszystkimi jej kosztami.

Dosyć istotną sprawą o której nie możemy zapomnieć przygotowując umowę pożyczki jest określenie szczegółowych warunków spłaty. Musimy podać czy będzie ona spłacana w ratach (jeżeli tak to w jakiej wysokości i w jakich terminach) czy może jednorazowo. Musimy też podać czy zwrot nastąpi na konto ( w takim wypadku należy podać numer konta bankowego), czy też pieniądze zostaną zwrócone „do ręki”. Jeżeli pożyczka ma być zwrócona w inny sposób, także należy to określić w umowie.

Obowiązkowym punktem umowy jest też forma zabezpieczenia długu. Zabezpieczenie musi być jasno opisane, a także powinny podane być sytuacje, w których pożyczkodawca będzie mógł z zabezpieczenia skorzystać. Chodzi tu o opóźnienia w spłacie pożyczki lub brak spłat. Dlatego też należy jasno zapisać w umowie, w jaki sposób pieniądze będą egzekwowane i jakie są z tym związane koszty (odsetki przeterminowane, koszty upomnień itp.).

Każda umowa pożyczki powinna w jasny sposób określać też, co w przypadku wcześniejszej spłaty długu a także określić, czy możliwe jest wydłużenie okresu spłaty długu. Należy zapisać w niej, czy będą naliczane z tego powodu jakieś opłaty, czy odsetki zostaną zmniejszone itp.

Według obowiązujących przepisów, każdy pożyczkobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcie. W umowie w jasny sposób powinny być określone warunki tego odstąpienia.

Ostatnim punktem każdej umowy powinny być podpisy, złożone przez obydwie strony umowy, czyli przez pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. Dopiero gdy są one złożone na dokumencie, umowa nabiera mocy prawnej.

Nie ma jednego określonego wzoru umowy pożyczki. Wiele możemy ich znaleźć w sieci internetowej, możemy też przygotować taką umowę samemu. Możemy sprawdzić jej treść u prawnika, który podpowie ewentualnie co powinniśmy w niej zmienić, co do niej dodać, aby spełniała ona wszystkie standardy jakie w naszym kraju obowiązują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *