poniedziałek, 17 czerwcaTwój portal finansowy!
Shadow

Jakie są możliwe konsekwencje spłaty chwilówek po terminie?

Każde zobowiązanie finansowe trzeba spłacić, bez względu na to, czy jest to kredyt hipoteczny zaciągnięty na potrzeby zakupu domu lub mieszkania, kredyt samochodowy z ratą balonową, prosty kredyt gotówkowy czy doraźna chwilówka udzielona w firmie pozabankowej. Jednak przy zaciąganiu kredytów i pożyczek trudno przewidzieć swoją przyszłą sytuację finansową. Zawsze mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwią zwrot środków wierzycielom. Jakich konsekwencji powinien oczekiwać dłużnik, jeśli nie dokona spłaty chwilówek w terminie?

Windykacja polubowna

Pierwszym krokiem, jaki przy braku spłaty długu w terminie podejmują firmy pożyczkowe pozabankowe, podobnie jak i banki, jest skontaktowanie się z dłużnikiem i przypomnienie mu o konieczności zwrotu pożyczonych środków. To standardowa procedura – np. firma wysyła monity do swoich nierzetelnych klientów. Ci powinni możliwie jak najszybciej dokonać spłaty długu, ponieważ przekroczenie wyznaczonego w umowie terminu wiąże się z naliczaniem odsetek karnych przez firmę pożyczkową.

Nieodpowiedzialne jest unikanie kontaktu z firmą udzielającą chwilówek – w ten sposób do drzwi pożyczkobiorcy szybko zapukać może komornik.

Windykacja prowadzona przez komornika

Komornik prowadzi egzekucję z majątku dłużnika na podstawie sądowego nakazu zapłaty. Wierzyciel musi złożyć w tym celu wniosek i dowieść, że ma prawo do wierzytelności. Jeśli sąd uzna jego rację, wyda nakaz zapłaty, z którym pożyczkodawca skieruje się do komornika. Ten ze składników majątku wskazanych przez wierzyciela dokona egzekucji. Dłużnik zmuszony będzie się jej poddać, a ponadto będzie musiał pokryć koszty poniesione przez komornika.

Lepiej więc w ogóle nie doprowadzić do takiej sytuacji, a pomocą w spłacie chwilówek po terminie w możliwie jak najkrótszym czasie jest konsolidacja.

Na czym polega konsolidacja chwilówek po terminie?

Zanim dojdzie do windykacji komorniczej długów wynikających z niespłaconych pożyczek, zastanowić się można nad opcją konsolidacji chwilówek po terminie, czyli ich połączenia w jedno większe zobowiązanie. Bank nie udziela konsolidacji klientom, którzy już są nierzetelnymi dłużnikami i mają niespłacone w terminie chwilówki, a więc po konsolidację chwilówek po terminie można zgłosić się jedynie do firmy pozabankowej. Dzięki takiej ofercie można połączyć ze sobą wcześniej zaciągnięte zobowiązania, spłacić je za jednym razem, łącznie z naliczonymi odsetkami karnymi. Pożyczkobiorcy zostanie jedna pożyczka konsolidacyjna z wydłużonym terminem spłaty, najczęściej regulowana ratalnie, co jest dużym ułatwieniem dla klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *