czwartek, 30 majaTwój portal finansowy!
Shadow

Co to jest ubezpieczenie OC

Zdecydowana większość produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe to produkty dobrowolne. Jednakże kilka z nich, w pewnych warunkach musi posiadać każdy z nas. I to nie tylko dlatego, że jeśli nie będziemy danego obowiązkowego ubezpieczenia zostanie na nas nałożona kara. Obowiązek związany z posiadaniem takiej polisy wynika z tego, że jeśli spowodujemy jakąś szkodę, to firma ubezpieczeniowa pokryje wszelkie koszty związane ze szkodą. Jedną z takich obowiązkowych polis które powinniśmy wykupić, jest Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

OC to to ubezpieczenie, które polega na ponoszeniu konsekwencji majątkowych działania własnego lub osób trzecich. A więc Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni poszkodowanych w wypadku lub kolizji spowodowanych przez osobę, która jest posiadaczem polisy. Ubezpieczenie OC powinien wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Polisa musi być wykupiona najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego. Będzie ona ważna do dnia wygaśnięcia, jaka widnieje na polisie. Co ważne, nie jest ona automatycznie przedłużana, a więc musimy pamiętać o jej przedłużeniu.

Zakres polisy OC jest określona ustawowo więc nieważne gdzie i w jaki sposób kupimy polisę, ochrona będzie taka sama. Jeśli przyjrzymy się ofercie firm ubezpieczeniowych z całą pewnością zauważymy, że wysokość składki jaką musimy zapłacić może być różna. Na cenę wpływa bowiem kilka czynników. Mówimy tu o rodzaju pojazdu, pojemności silnika, wieku pojazdu, sposobu zakupu itp. Ubezpieczyciel weźmie także pod uwagę elementy związane z posiadaczem polisy. Mówimy tu o wieku, o historii ubezpieczyciela, płci, okresie posiadania prawa jazdy itp.

Z polisą OC związana jest tzw. suma gwarancyjna. Jest to maksymalna kwota, jaką może otrzymać osoba, która ucierpiała w wypadku lub kolizji. Jest ona określona ustawowo i jej wysokość wynosi 5 210 000 EURO w przypadku szkód na osobie i 1 050 000 EURO w przypadku szkód w mieniu. Co ważne wysokość sumy gwarancyjnej odnosi się do jednego zdarzenia.

Wykupienie polisy jest bardzo ważne. Jeśli tego nie zrobimy, czekają nas spore wydatki. Po pierwsze, jeśli ten fakt zostanie wychwycony, dostaniemy karę która jest określona w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. I tak jeśli jesteśmy posiadaczami samochodu osobowego, kara wynosi równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku posiadania samochodu ciężarowego, ciągnika samochodowego lub autobusu, kara wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Posiadacze pozostałych pojazdów zapłacą karę w wysokość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po drugie, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli nie będziemy mieli wykupionej polisy OC będziemy musieli sami płacić za koszty jakie musi ponieść poszkodowany który poniósł obrażenia na ciele lub w mieniu po naszym wypadku.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oferuje praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Możemy je kupić zarówno za pośrednictwem sieci internetowej, jak i u agenta ubezpieczeniowego. Składkę możemy zapłacić jednorazowo lub w ratach, oczywiście jeśli będzie się to nam opłacać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *