czwartek, 30 majaTwój portal finansowy!
Shadow

Jak się rozliczać za pracę w Austrii?

Co prawda Austria nie należy do najpopularniejszego kierunku wyjazdów zarobkowych Polaków, jednak większość naszych rodaków, którzy tam pracowali, poleca szukanie pracy właśnie w tym kraju. Należy jednak pamiętać, że legalne zatrudnienie oznacza również konieczność płacenia podatku austriackiemu fiskusowi.

Bez wątpienia Austrię można zaliczyć do bogatych krajów, które przyciągają nie tylko wspaniałą kulturą, ale również atrakcyjnymi warunkami życia i pracy. Szacuje się, że obecnie w Austrii przebywa 54 tys. Polaków i pod względem liczebności jesteśmy ósmą grupą narodową w tym kraju. Najwięcej, bo 60% naszych rodaków, żyje i pracuje w Wiedniu.

Dlaczego warto pracować w Austrii? Najbardziej przyciągają Polaków wysokie pensje, jakie wypłacają pracownikom austriaccy pracodawcy. W ciągu roku można zarobić średnio nawet 41 tys. euro, a pracownicy o wysokich kwalifikacjach – jeszcze więcej.

– Legalne zatrudnienie w Austrii, podobnie zresztą jak w Polsce i innych krajach, oznacza konieczność rozliczenia z fiskusem. Warto wiedzieć, że Austriacy mają sześć progów podatkowych. Najniższy wynosi 25%, a najwyższy – 55%. Ten ostatni będzie funkcjonował jedynie do końca 2020 roku – wyjaśnia ekspert firmy Euro-Tax.pl Zwrot Podatku SA (https://euro-tax.pl). – Warto wiedzieć, że korzystając z różnych ulg, można odzyskać część lub nawet całość zapłaconego w Austrii podatku. Z fiskusem można się rozliczać do 5 lat wstecz.

Kto musi rozliczyć podatki w Austrii?

Na początek należy wyjaśnić, kto musi się rozliczyć samodzielnie z podatków w Austrii. Ma to miejsce w kilku istotnych przypadkach, dlatego każdy z Polaków powinien się upewnić co do swojej podatkowej sytuacji. Przede wszystkim obowiązek rozliczenia mają osoby zameldowane w Austrii. Drugi przypadek dotyczy osób objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Również wszystkie osoby, które osiągnęły w danym roku podatkowym dochód w kwocie przekraczającej 12 tys. euro, muszą rozliczyć się z fiskusem. Taki sam obowiązek ciąży na osobach, które w ciągu roku były zatrudnione u więcej niż jednego pracodawcy (jednocześnie lub jednego po drugim). Może się również zdarzyć, że otrzymamy z Urzędu Skarbowego pismo z wezwaniem do rozliczenia podatku wraz z datą takiego rozliczenia.

Obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku dotyczy także wszystkich, którzy mają status rezydenta. Zatrzymajmy się na chwile nad tą kwestią. Kto może zostać rezydentem w Austrii? Taki status ma każdy pracownik, który bez żadnych przerw przepracował w tym kraju co najmniej 6 miesięcy w roku. Rezydentem jest także osoba, której 90% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowych pochodziło z Austrii.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Roczną deklarację wypełnia się na podstawie odpowiednich dokumentów. Potrzebna będzie przede wszystkim karta podatkowa Lohnzettel. Wydaje ją pracodawca po zakończeniu roku podatkowego. Lohnzettel w formie elektronicznej najczęściej jest dostarczany pracownikowi już pod koniec stycznia, a wersja papierowa – do końca lutego. Jeśli Lohnzettel nam zaginął, należy zgłosić się do pracodawcy i poprosić o wystawienie duplikatu karty podatkowej.

Lohnzettel to jednak nie wszystko. Konieczne będzie również dołączenie zaświadczenia o dochodach UE/EEA. Taki dokument potwierdza wysokość dochodów uzyskanych przez podatnika poza Austrią. Zaświadczenie UE/EEA uzyskuje się w polskim Urzędzie Skarbowym. Oryginał należy przesłać do austriackiego fiskusa. Do tego należy przygotować wszelkie rachunki i faktury, które chcemy wykorzystać do uzyskania różnych ulg podatkowych (np. za koszty leczenia, za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego – w Polsce i Austrii itp.).

Zwrot podatku i ulgi podatkowe

Zwrot podatku należy się do 5 lat wstecz, dlatego można o niego wystąpić również wtedy, gdy dawno już nie przebywamy na terenie Austrii, a nawet gdy pracowaliśmy w tym kraju bardzo krótko. Całość zapłaconego podatku jest możliwa do odzyskania wtedy, gdy nasz dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku ustanowionej dla danego roku (ta kwota może się zmieniać).

Wysokość podatku obniżają również różne ulgi. Jeśli z miejsca zamieszkania do pracy dojeżdżamy ponad 20 km, możemy ubiegać się o zwrot kosztów podróży. Trzeba mieć jednak rachunki za paliwo albo bilety.

Jeśli nasz zarobek nie przekracza 55 tys. euro rocznie i mamy co najmniej 3 dzieci, możemy skorzystać z ulgi Mehrkindzuschlag, wynoszącej miesięcznie 30 euro. Dostępna jest także kwota wolna od podatku na dziecko (Kinderfreibetrag) w wysokości 200 euro (ulga nie jest dostępna od 2020 roku). Można także odliczyć 2300 euro rocznie na opiekę na dziecko do 10. roku życia. Do tego dochodzą odliczenia kosztów za wydatki na narzędzia do pracy. Średni zwrot podatku z Austrii to nawet 4 tys. zł.

Zeznanie podatkowe w wersji papierowej należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym, natomiast deklarację w formie elektronicznej za pomocą strony FinanzOnline.pl składa się do 30 czerwca. Można rozliczyć się samodzielnie lub skorzystać z pomocy jednej z firm, które specjalizują się w zwrotach podatku z Austrii.

Bez wątpienia Austria to atrakcyjny kraj dla wszystkich osób, które planują wyjazd w celach zarobkowych. Wysokie pensje i dobre warunki pracy zachęcają do podjęcia tam pracy. Warto jednak pilnować kwestii formalnych związanych z zatrudnieniem i rozliczaniem podatków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *