wtorek, 16 kwietniaTwój portal finansowy!
Shadow

PIT-36 2018/2019 dla osób zarabiających za granicą. Metody opodatkowania

Niektóre osoby, które osiągnęły dochód za granicą, mają obowiązek rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym. Mogą to zrobić przy użyciu formularza PIT-36, który należy złożyć wraz z załącznikiem PIT/ZG. Dowiedz się, czy musisz składać zeznanie podatkowe w Polsce i jaka metoda opodatkowania będzie właściwa w Twoim przypadku.

PIT-36 a dochody uzyskiwane za granicą – kiedy nie trzeba się rozliczać?

Nie każda osoba, która pracowała za granicą w danym roku podatkowym, będzie musiała składać PIT-36. Z tego obowiązku zwolnieni są pracownicy, którzy nie osiągnęli w Polsce żadnych dochodów i nie są polskimi rezydentami podatkowymi, czyli:

  • w Polsce przebywali przez krótszy czas niż 184 dni w ciągu roku,
  • centrum ich interesów życiowych (czyli np. rodzina, dom, majątek, działalność gospodarcza) nie znajduje się na terenie Polski 

    Wystarczy spełniać tylko jedno w wymienionych wyżej kryteriów, by nie zostać uznanym za polskiego rezydenta podatkowego.

Obowiązek rozliczenia

Wiele osób będzie jednak musiało składać PIT-36. Dotyczy to m.in. polskich rezydentów podatkowych zarabiających za granicą, w krajach, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. To ich obowiązek, bez względu na to czy dochód uzyskali wyłącznie poza granicami Polski, czy nie.

Warto pamiętać, że nawet jeśli taka umowa została zawarta, część podatników i tak będzie musiała się rozliczyć w kraju – nie dotyczy to tylko tych, którzy nie osiągnęli w Polsce żadnych dochodów. Dobra wiadomość jest taka, że polscy rezydenci, którzy uzyskiwali dochód zarówno w kraju, jak i poza nim, nie będą mieli obowiązku płacenia po raz drugi podatku od dochodów uzyskanych za granicą.

Metody opodatkowania

Prawo pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania na dwa sposoby, w zależności od tego, w jakim kraju podatnicy uzyskiwali dochód.

Metoda wyłączenia z progresją

Na czym polega? Jeśli można zastosować metodę wyłączenia z progresją, dochód osiągnięty za granicą nie jest opodatkowany. Natomiast jeśli podatnik zarabiał zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, a jego dochody w kraju podlegają opodatkowaniu wg skali podatkowej, to musi rozliczyć się z dochodów uzyskanych w Polsce i wypełnić PIT-36. Wtedy znaczenie ma również to, ile zarobił za granicą, ponieważ stawka podatku jest określana w stosunku do sumy całości dochodów. To oznacza, że skala podatkowa może być inna, jeśli okaże się, że wysokość dochodów jest wystarczająco duża.

Kto może z niej skorzystać? Pracownicy, którzy osiągnęli dochody w takich krajach, jak m.in. Albania, Austria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Irlandia Północna i Włochy.

Metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą

Na czym polega? Zgodne z tą metodą, wysokość podatku określa się na podstawie obliczenia: od wysokości podatku obliczonego w oparciu o dochody uzyskane w Polsce i poza nią, należy odjąć kwotę podatku, jaka została zapłacona za granicą. Co ważne, wielkość odliczenia nie może przekraczać wysokości podatku, jaki proporcjonalnie przypada na dochód, który został osiągnięty w innym kraju. Należną sumę najłatwiej obliczyć z pomocą programu do PIT – dzięki temu podatnik oszczędza czas i zyskuje pewność, że kwota została określona prawidłowo.

Kto może z niej korzystać? Osoby, które osiągały dochody w krajach, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czyli np. w Belgii, USA, Rosji i Holandii. Warto zaznaczyć, że nawet jeśli podatnik uzyskał dochody w jednym z tych państw i nie zarabiał w Polsce, nadal musi przedstawić fiskusowi deklarację, z której wynika, jaki roczny dochód osiągnął za granicą.

Rozliczenie z PIT-36

Osoby, które zgodne z opisanymi wyżej warunkami, muszą rozliczać się z polskim urzędem skarbowym, powinny złożyć PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG. Co ważne, jeżeli dana osoba pracowała w ciągu roku podatkowego w kilku krajach, ma obowiązek złożenia po jednym załączniku PIT/ZG dla każdego z nich. Ma na to czas do końca kwietnia 2019 roku.

>>> Rozlicz PIT-36 online za pomocą Programu PIT Pro w 5 minut! <<<

Źródło: Program PIT Pro 2018/2019 dostępny na portalu podatkowym Podatnik.Info

Artykuł został opracowany przy współpracy ze specjalistą ds. finansów Beatą Michoń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *