czwartek, 30 majaTwój portal finansowy!
Shadow

Jakie zmiany czekają nas w programie 500+

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę zmieniającą zasady wypłacanie pieniędzy w ramach programu 500+. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca tego roku. Ustawa w dosyć istotny sposób zmienia zasady wypłaty środków które mają być przeznaczone na nasze pociechy. Poniżej przedstawimy te najważniejsze.

 

  1. Brak kryterium dochodowego – obecnie świadczenie w wysokości 500 zł jest wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko. Jeżeli chcemy dostać pieniądze na pierwsze, musimy spełnić odpowiednie kryteria dochodowe. Dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekraczać 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku rodziny w której znajduje się dziecko niepełnosprawne. Po zmianach, 500 zł będzie przysługiwało na każde dziecko, bez względu na dochody rodziców czy opiekunów.
  2. Wypłata środków wstecz – według obecnie obowiązujących przepisów świadczenie może być wypłacane w momencie gdy rodzice złożą wniosek. Po zmianach, wniosek będzie mógł być złożony w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Co ważne, świadczenie zostanie wypłacone wstecz, czyli nawet do 3 miesięcy od złożenia wniosku.
  3. Ciągłość świadczenia – dzisiaj przepisy związane ze świadczeniem 500+ mówią, że w przypadku śmierci rodzica który odbierał pieniądze z programu, drugi rodzic musi złożyć wniosek “od nowa”. Według nowych przepisów będzie istniała ciągłość wypłat i nie będzie potrzeby składania nowego wniosku.
  4. Brak zaświadczenia o alimentach – Jeżeli dzisiaj samotny rodzic chce dostać pieniądze w ramach programu 500+, musi złożyć oświadczenie, że wystąpił o alimenty od “drugiej strony). Według nowych przepisów takowej potrzeby już nie będzie.
  5. Pieniądze na dzieci z domów dziecka – Obecnie świadczenie nie jest wypłacane jeśli dziecko przebywa w domu dziecka. Według nowych przepisów, dla dzieci umieszczonych w takich placówkach także należy się 500 zł.
  6. Informacja o decyzji na maila – Według obecnych przepisów informacja z decyzją o przyznaniu pieniędzy w ramach programu  500 + wysyłana była listem poleconym. Według nowych przepisów, informacja zostanie wysłana na adres mailowy lub będzie ją można odebrać osobiście. Należy pamiętać, że nieodebranie decyzji nie wstrzymuje wypłaty pieniędzy.

 

Podane powyżej zmiany są najważniejszymi jakie znajdujemy w nowej ustawie. Przypomnjmy, że wnioski o wypłatę świadczeń z programu 500+ można składać w wersji elektronicznej od 01 lipca 2019 roku, a w wersji papierowej od 01 sierpnia 2019 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *