czwartek, 30 majaTwój portal finansowy!
Shadow

Rodzaje lokat bankowych

Przeglądając oprocentowanie lokat, jakie oferują nam dzisiaj banki, z całą pewnością zauważymy, że zyski jakie z nich możemy uzyskać, nie koniecznie będą zadowalające. Jednakże jak pokazują statystyki, Polacy w dalszym ciągu bardzo chętnie wpłacają do banków pieniądze by założyć lokaty. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że jest to niezmiernie bezpieczny instrument oszczędnościowy. Pieniądze zgromadzone na lokatach, są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, więc nawet gdyby bank do którego wpłaciliśmy pieniądze stał się niewypłacalny, to szybko odzyskamy naszą własność. Ponadto lokata jest bardzo „prostym” produktem, który nie wymaga od nas specjalistycznej wiedzy. Więc można się spodziewać, że jeszcze długo na lokatach bankowych będzie znajdowało się bardzo dużo środków, z których będziemy uzyskiwać niewielkie, aczkolwiek stałe zyski.

Banki oferują bardzo dużo rodzajów lokat. Poniżej przedstawiamy ich zestawienie, z którym na pewno warto się zapoznać.

Lokata terminowa

Lokata terminowa (depozyt bankowy, lokata standardowa, lokata tradycyjna) – to jeden z podstawowych produktów każdego banku. Lokata terminowa to nic innego, jak umowa pomiędzy bankiem a klientem. Osoba posiadająca nadwyżki finansowe na określony czas wpłaca pieniądze do banku, a bank za to zobowiązuje się do wypłaty zysku jakim jest oprocentowanie. Idąc dalej, możemy wręcz powiedzieć, że lokata to pożyczka, jaką udzielamy bankom i z której otrzymujemy zysk.

Lokaty terminowe mogą być oprocentowane w dwojaki sposób:

  • oprocentowanie stałe – jeżeli wybierzemy lokatę o stałym oprocentowaniu, mamy pewność, że nie zmieni się ono przez cały czas trwania naszej umowy z bankiem. Możemy więc dokładnie przewidzieć, ile będą wynosiły nasze zyski. Lokaty o stałym oprocentowaniu najlepiej wybierać wtedy, gdy sytuacja na rynkach finansowych w perspektywie czasowej mówi nam, że oprocentowanie lokat będzie spadać.
  • oprocentowanie zmienne – jeżeli zakładamy lokatę o zmiennej stopie procentowej, musimy brać od uwagę fakt, że podczas trwania naszej umowy z bankiem oprocentowanie lokaty może się zmienić (w gorę lub w dół). Lokaty o zmiennym oprocentowaniu najlepiej wybrać wtedy, gdy sytuacja na rynkach finansowych w perspektywie czasowej mówi nam, że oprocentowanie lokat będzie rosnąć.

Banki oferują lokaty terminowe z różnym okresem zapadalności. W związku z tym, lokaty możemy podzielić na:

  • lokaty krótkoterminowe – zwykle są zawierane na okres do 6 miesięcy,
  • lokaty średnioterminowe – są zawierane na okres od 6 do 12 miesięcy,
  • lokaty długoterminowe – są zawierane na okres powyżej 12 miesięcy

Podczas zakładania lokaty terminowej, bank będzie pytał nas, czy chcemy aby nasza lokata została automatycznie odnowiona czy też nie. Jeżeli wyrazimy na to zgodę, bank automatycznie przedłuży termin trwania umowy na taki sam okres czasu, na jaki była założona lokata która właśnie wygasła. Jeżeli nie będziemy zainteresowani odnowieniem lokaty, bank przeleje nam pieniądze na nasze konto wraz z odsetkami.

Lokata jednodniowa

Lokata jednodniowa, to specjalny rodzaj depozytu. Taką lokatę, zakładamy tylko na jeden dzień, a bank następnego dnia zwraca nam nasze środki wraz z odsetkami. Kiedyś lokaty te były bardzo popularne, gdyż pozwalały unikać płacenia tzw. „podatku Belki”. Dzisiaj po zmianie prawa podatkowego, od tego zysków z lokat jednodniowych należy już podatek odprowadzać, w związku z tym popularność tego produktu bardzo spadała.

Jakie są zalety tego produktu? Przede wszystkim pozwala on na uzyskanie relatywnie wysokiego oprocentowania. Ponadto utrzymujemy cały czas płynność finansową, gdyż „zamrażamy” nasze pieniądze tylko na kilka godzin. Jednakże minusem lokat jednodniowych jest fakt, że zwykle mamy górną granicę związaną z kwotą jaką na taką lokatę możemy wpłacać, a ponadto aby ją założyć, musimy mieć otwarty w danym banku rachunek rozliczeniowy.

Lokata rentierska

Lokata rentierska, to specyficzny rodzaj lokaty terminowej. Każdy, kto zdecyduje się na jej założenie, będzie od banku w określonych okresach czasu otrzymywał wypracowany zysk. Pieniądze z odsetek, będą przysyłane na konto osoby, która lokatę założyła. Jest to forma szczególnie opłacalna dla tych, którzy dysponują bardzo dużą kwotą pieniędzy i chcą z niej „żyć”. Na pewno zaletą takiej lokaty jest fakt, że można dzięki niej uzyskać nieco wyższe oprocentowanie, niż w przypadku zwykłej lokaty terminowej.

Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana, to rodzaj lokaty, dzięki której mamy szansę na uzyskanie wyższych zysków. Jednakże musimy brać też pod uwagę, że zysków możemy nie osiągnąć wcale. Wpłacone do banku w ramach tej lokaty pieniądze, są dzielone i lokowane w dwóch częściach. Pierwsza jest bezpiecznie lokowana np. w obligacje skarbowe, a druga jest inwestowana nieco bardziej agresywnie – np. na giełdzie. Dzięki temu, istnieje szansa, że z lokaty uzyskamy wyższe odsetki.

Wybierając ten rodzaj lokaty, musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim banki oferują lokaty strukturyzowane z pełną lub niepełną ochroną kapitału. Tym pierwszym przypadku, nawet gdyby bank nie zainwestował naszych środków z zyskiem, zawsze uzyskamy pieniądze, które do banku wpłaciliśmy (bez zysku). Natomiast w przypadku gdy ochrona kapitału jest niepełna, możemy naszych pieniędzy nie odzyskać. Jest to więc spore ryzyko.

Na pewno zakładając lokatę strukturyzowaną, musimy liczyć się z tym, że wiąże się z nią spore ryzyko. Co równie ważne, lokata taka to umowa długoterminowa (zwykle od 3 do 5 lat), więc nasze środki musimy zamrozić na dłużej. W zamian za to, banki kuszą nas wyższymi zyskami, jakie możemy uzyskać, chociaż trzeba powiedzieć, że nie zawsze tak się dzieje.

Lokata walutowa

Lokata walutowa, działa na identycznych zasadach jak lokaty terminowe, z tą jednak różnicą, że zakładamy je w walucie obcej. Obecnie banki oferują lokaty walutowe prowadzone w euro, dolarach czy funtach. Na pewno ich oprocentowanie nie jest „powalające”, a ponadto ich założenie jest związane z ryzykiem walutowym. Nigdy bowiem nie wiemy, jaki będzie kurs danej waluty, gdy nadejdzie termin jej zapadalności. Może się więc okazać, że realnie na niej stracimy, jeżeli jej kurs spadnie.

Lokata progresywna

Lokata progresywna, to lokata której oprocentowanie wzrasta wraz z trwaniem naszej umowy z bankiem. Dla przykładu oprocentowanie lokaty w pierwszym miesiącu może wynosić 1%, w drugim 1.2%, w trzecim 1.4% i tak dalej. Zaletą tej lokaty jest fakt, że nawet gdy zerwiemy umowę z bankiem, nie stracimy już wypracowanych odsetek. Jednakże jak łatwo się domyśleć, najlepiej jest „trzymać” lokatę do końca umowy, gdyż wtedy możemy uzyskać największe zyski.

 

1 Comment

  • Malkontent

    Wszystko fajnie, że można sobie składać frosz do grosza na lokacie, tylko czy przy obecnym oprocentowaniu ma to jeszcze jakiś sens? No chyba tylko dla bankow, które obracają naszymi pieniędzmi pomnażając swój majątek. Może lepiej trzymać w skarpecie…??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *