poniedziałek, 17 czerwcaTwój portal finansowy!
Shadow

Kredyt hipoteczny w walucie obcej

Jeszcze kilka lat temu, zdecydowana większość kredytów hipotecznych jakie były udzielane w naszym kraju były to kredyty w walutach obcych. Dominował tu szwajcarski frank ale i kredytów w EURO było także dosyć dużo. A wszystko dlatego, że w przypadku takich kredytów, stopy procentowe były na wiele niższym poziomie niż te obowiązujące w naszym kraju, więc koszt takiego zobowiązania był niższy. Jednakże z kredytami w obcych walutach wiążę się ryzyko walutowe. Po prostu nie wiemy, jak będzie kształtowała się w przyszłości wartość poszczególnych walut. Jeśli nasza złotówka osłabi się, koszty takich kredytów mogą bardzo wzrosnąć. I tak właśnie się stało w naszym kraju. Wielu kredytobiorców podpisywało umowy kredytowe gdy kurs franka oscylował w granicach 2.2 zł, a obecnie kurs ten przekroczył 4 zł. Różnica jest więc ogromna i wszyscy posiadacze kredytów zaciągniętych w tej walucie to odczuwają. Nie wpływa to dobrze na stabilność systemu bankowego. W związku z tym Komisja Nadzoru Bankowego wprowadziła nowe przepisy, które związane są z kredytami w walutach obcych.

Według obecnie obowiązujących przepisów kredyt hipoteczny w obcej walucie mogą zaciągać tylko te osoby, które w takowej walucie zarabiają. Jeśli mają dochodu z kilku źródeł i to w kilku walutach, banki mają brać pod uwagę główne źródło dochodu. Jak wiadomo, w naszym kraju tylko niewielka część osób zarabia w obcych walutach, a więc kredyty hipoteczne w obcych walutach nie są zbyt popularne. Widać to po bankowych ofertach, w których ciężko znaleźć takie produkty. Ale kilka z nich w dalszym ciągu ma je w swojej ofercie. Możemy więc składać wnioski o kredyt hipoteczny w EURO, dolarach amerykańskich czy brytyjskich funtach. Ale przypomnijmy, mogą o nie starać się tylko te osoby, które w tych walutach zarabiają.

Co więc musimy zrobić, aby kredyt walutowy dostać? Przede wszystkim musimy udokumentować nasze dochody. A więc bank może wymagać od nas zaświadczenie o dochodach, zeznania podatkowe, wyciąg z konta bankowego itp. Musimy także donieść historie kredytową zebraną przez zamiejscowe Biuro Informacji Kredytowej. Następnie wniosek jest rozpatrywany podobnie jak w przypadku kredytów złotówkowych. A więc jest wyliczana zdolność kredytowa, sprawdzane jest zabezpieczenie itp. Jeśli bank uzna, że może nam zaufać, pieniądze zostaną nam wypłacone a my będziemy musieli je spłacać na warunkach określonych w umowie. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nasza zdolność kredytowa powinna być lepsza niż w przypadku kredytów złotówkowych, a ponadto bank będzie od nas wymagał większego wkładu własnego.

I na koniec zastanówmy się jakie są zalety a jakie wady kredytu hipotecznego w obcej walucie. Jeśli chodzi o te pierwsze, to przede wszystkim niższe oprocentowanie kredytów. Gdy zarabiamy w obcej walucie, nie będziemy też musieli martwić się o ryzyko walutowe. Natomiast jeśli chodzi o wady takich kredytów, to przede wszystkim możemy spotkać się z małą ilością ofert z nimi związanych. Ponadto musimy wpłacić w formie wkładu własnego więcej pieniędzy, musimy posiadać bardzo dobrą zdolność kredytową i czasami ponosić dodatkowe koszty, związane z tłumaczeniami dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *