poniedziałek, 3 październikaTwój portal finansowy!
Dołącz do eToro za darmo

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego?
Kredyty, Kredyty hipoteczne

Każda osoba, która chce ubiegać się o kredyt hipoteczny, musi wiedzieć, że bank będzie wymagał od niej wiele różnego rodzaju dokumentów. Albowiem w przypadku takich kredytów, w grę wchodzą bardzo duże sumy pieniężne, więc bank musi po pierwsze wszystko dokładnie sprawdzić, a po drugie odpowiednio się zabezpieczyć, by pożyczonych środków nie stracić. Oczywiście poszczególne banki mają różne wymagania pod względem dokumentacji kredytowej, jednakże wiele z wymaganych „papierków” powtarza się we wszystkich instytucjach bankowych.

Dokumenty jakie musimy dostarczyć do banku możemy podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich są dokumenty osobowe. Zaliczamy do nich:

 • dowód osobisty,
 • drugi dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport)
 • akt małżeństwa (dotyczy wniosków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych),
 • umowa rozdzielności majątkowej,
 • wyrok rozwodowy,

Oczywiście nie w każdym przypadku musimy dostarczyć wymienione wyżej dokumenty. Wszystko zależy tu od decyzji banku w którym składamy wniosek kredytowy.

Kolejną grupą dokumentów wymaganych przez banki, są te związane z naszymi finansami. Zaliczamy do nich:

Dla osób zatrudnionych na umowie o pracę, umowę o dzieło, zlecenie, emerytów i rencistów:

 • zaświadczenie z zakładu pracy, potwierdzające nasze dochody (zwykle ważne jest 30 dni),
 • wyciągi bankowe z ostatnich 3 lub 6 miesięcy, potwierdzający wpływy na nasze konto,
 • PIT 37 za poprzedni rok,
 • świadectwa pracy,
 • oświadczenie od pracodawcy, o braku przeciwwskazań o przedłużeniu umowy o pracę (jeżeli wnioskodawca pracuje na czas określony),
 • aneksy do umowy o pracę, jeżeli w ostatnim roku coś się w niej zmieniło,
 • umowy potwierdzające wykonanie zlecania lub działa łącznie z rachunkami,
 • decyzja o przyznaniu renty czy emerytury,
 • odcinek ostatniej renty lub emerytury

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganie ze składkami (ważne 30 dni),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganie ze składkami (ważne 30 dni),
 • zaświadczenie o nadanie numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadanie numeru NIP,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • PIT 36 za poprzedni rok obrachunkowy,
 • wyciąg z rachunku firmowego (zwykle za okres 12 miesięcy),
 • księga przychodów i rozchodów,
 • bilans zysków i strat za ostatnie 12 miesięcy,
 • deklaracja podatkowa CIT lub PIT za ostatni rok obrachunkowy,
 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu za ostatnie 6 lub 12 miesięcy,

Dokumenty wymagane przez banki, bardzo często zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Banki będą wymagać od nas także dokumenty związane z nieruchomością. Zaliczamy do niech:

 • umowa przedwstępna z developerem wraz z załącznikami,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (potwierdzenie developera, wyciąg z banku, potwierdzenie przelewu),
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • decyzję na pozwolenie na budowę,
 • umowa przedwstępna ze sprzedającym nieruchomość,
 • wycena nieruchomości,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • projekt budowlany ( do wglądu),
 • kosztorys i harmonogram prac,
 • dziennik budowy,
 • zdjęcia nieruchomości

Jak widzimy, dokumentów które będą wymagały od nas banki jest bardzo dużo. Oczywiście nie wszystkie wymienione wyżej będą potrzebne w każdym przypadku. Może się także zdarzyć, że banki będą od nas wymagały innych. W większości przypadków jest to sprawa indywidualna i nie ma tu sztywno zapisanych reguł. Niektóre z wymienionych zaświadczeń są do uzyskania za darmo, za inne musimy płacić. Musimy brać to pod uwagę, gdyż podnoszą one koszty naszego kredytu. I chociaż wielu z nas będzie się nieco irytowało na prośby banku o kolejne „papierki” to jednak musimy zacisnąć zęby i dostarczać bankowi to co wymaga, gdyż w przeciwnym wypadku nasz wniosek o kredyt hipoteczny może zostać odrzucony.

One Comment

 • Ala

  Według mnie to banki z tymi dokumentami to mocno przesadzają. zwłaszcza w przypadku klientów, którzy mają dobre dochody, stałą pracę itp. Ja rozumiem, że w grę wchodzą tu spore pieniądze, ale trochę zaufania do klientów trzeba mieć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *