wtorek, 23 lipcaTwój portal finansowy!
Shadow

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Każda osoba, która chce ubiegać się o kredyt hipoteczny, musi wiedzieć, że bank będzie wymagał od niej wiele różnego rodzaju dokumentów. Albowiem w przypadku takich kredytów, w grę wchodzą bardzo duże sumy pieniężne, więc bank musi po pierwsze wszystko dokładnie sprawdzić, a po drugie odpowiednio się zabezpieczyć, by pożyczonych środków nie stracić. Oczywiście poszczególne banki mają różne wymagania pod względem dokumentacji kredytowej, jednakże wiele z wymaganych „papierków” powtarza się we wszystkich instytucjach bankowych.

Dokumenty jakie musimy dostarczyć do banku możemy podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich są dokumenty osobowe. Zaliczamy do nich:

 • dowód osobisty,
 • drugi dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport)
 • akt małżeństwa (dotyczy wniosków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych),
 • umowa rozdzielności majątkowej,
 • wyrok rozwodowy,

Oczywiście nie w każdym przypadku musimy dostarczyć wymienione wyżej dokumenty. Wszystko zależy tu od decyzji banku w którym składamy wniosek kredytowy.

Kolejną grupą dokumentów wymaganych przez banki, są te związane z naszymi finansami. Zaliczamy do nich:

Dla osób zatrudnionych na umowie o pracę, umowę o dzieło, zlecenie, emerytów i rencistów:

 • zaświadczenie z zakładu pracy, potwierdzające nasze dochody (zwykle ważne jest 30 dni),
 • wyciągi bankowe z ostatnich 3 lub 6 miesięcy, potwierdzający wpływy na nasze konto,
 • PIT 37 za poprzedni rok,
 • świadectwa pracy,
 • oświadczenie od pracodawcy, o braku przeciwwskazań o przedłużeniu umowy o pracę (jeżeli wnioskodawca pracuje na czas określony),
 • aneksy do umowy o pracę, jeżeli w ostatnim roku coś się w niej zmieniło,
 • umowy potwierdzające wykonanie zlecania lub działa łącznie z rachunkami,
 • decyzja o przyznaniu renty czy emerytury,
 • odcinek ostatniej renty lub emerytury

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganie ze składkami (ważne 30 dni),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganie ze składkami (ważne 30 dni),
 • zaświadczenie o nadanie numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadanie numeru NIP,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • PIT 36 za poprzedni rok obrachunkowy,
 • wyciąg z rachunku firmowego (zwykle za okres 12 miesięcy),
 • księga przychodów i rozchodów,
 • bilans zysków i strat za ostatnie 12 miesięcy,
 • deklaracja podatkowa CIT lub PIT za ostatni rok obrachunkowy,
 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu za ostatnie 6 lub 12 miesięcy,

Dokumenty wymagane przez banki, bardzo często zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Banki będą wymagać od nas także dokumenty związane z nieruchomością. Zaliczamy do niech:

 • umowa przedwstępna z developerem wraz z załącznikami,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (potwierdzenie developera, wyciąg z banku, potwierdzenie przelewu),
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • decyzję na pozwolenie na budowę,
 • umowa przedwstępna ze sprzedającym nieruchomość,
 • wycena nieruchomości,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • projekt budowlany ( do wglądu),
 • kosztorys i harmonogram prac,
 • dziennik budowy,
 • zdjęcia nieruchomości

Jak widzimy, dokumentów które będą wymagały od nas banki jest bardzo dużo. Oczywiście nie wszystkie wymienione wyżej będą potrzebne w każdym przypadku. Może się także zdarzyć, że banki będą od nas wymagały innych. W większości przypadków jest to sprawa indywidualna i nie ma tu sztywno zapisanych reguł. Niektóre z wymienionych zaświadczeń są do uzyskania za darmo, za inne musimy płacić. Musimy brać to pod uwagę, gdyż podnoszą one koszty naszego kredytu. I chociaż wielu z nas będzie się nieco irytowało na prośby banku o kolejne „papierki” to jednak musimy zacisnąć zęby i dostarczać bankowi to co wymaga, gdyż w przeciwnym wypadku nasz wniosek o kredyt hipoteczny może zostać odrzucony.

1 Comment

 • Ala

  Według mnie to banki z tymi dokumentami to mocno przesadzają. zwłaszcza w przypadku klientów, którzy mają dobre dochody, stałą pracę itp. Ja rozumiem, że w grę wchodzą tu spore pieniądze, ale trochę zaufania do klientów trzeba mieć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *