środa, 22 majaTwój portal finansowy!
Shadow

Jak zabezpieczyć swoją przyszłość: porady

IKZE to skrót od Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, które stanowi element III filaru systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce. Jest to narzędzie do oszczędzania na prywatną emeryturę, które charakteryzuje się korzyściami podatkowymi. Czy różni się od IKE oraz kto może je założyć?

IKZE – jak działa metoda zabezpieczenia emerytalnego?

Założenie IKZE zaczyna się od wybrania instytucji uprawnionej do jego prowadzenia. Do najbardziej opłacalnych, ale też nie niosących za sobą wielkiego ryzyka należą dobrowolne fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne, do których należy polecana w wielu rankingach spółka NN Investment Partners (kiedyś ING Investment Management), której oferta dostępna jest na stronie https://www.nntfi.pl/emerytura/ikze. Na konto wpłaca się środki, które rocznie nie mogą przekroczyć 1,2-krotności średniej pensji – kwota ta jest podawana do informacji publicznej co roku. Skumulowane i pomnożone pieniądze wypłacić można po 65. roku życia (wtedy pobrany zostaje tylko 10% podatek), a w przypadku wcześniejszej wypłaty należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku Belki, wynoszącego 19%. Jeśli jednak będziemy chcieli zmienić jedynie dostawcę usług, możemy to zrobić bez problemu, a jeśli nastąpi to po 12 miesiącach od podpisania umowy, proces ten będzie darmowy.

Kto może założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

Konto może założyć każdy, kto mieszka w Polsce i tutaj rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Cezurą wiekową jest 16. rok życia, a osoby do uzyskania pełnoletności muszą posiadać stały dochód udokumentowany umową o pracę. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można posiadać równolegle z IKE (czyli Indywidualnym Kontem Emerytalnym, o którym więcej w dalszej części tekstu).

Podatek belki i podatek od przychodów – korzyści podatkowe IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest obdarzone dwoma korzyściami podatkowymi. Po pierwsze, zyski uzyskane w ten sposób nie są obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych, czyli tak zwanym podatkiem Belki, który wynosi 19%. Poniesiemy go jedynie w sytuacji, kiedy zdecydujemy się na wypłatę przed ukończeniem 65. roku życia. Można spojrzeć na to, jako gwarancję zatrzymania oszczędności do wieku emerytalnego. Po drugie, sumę pieniędzy wpłaconych na IKZE można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych, przez co uzyskać można zwrot podatku od Urzędu Skarbowego.

Różnica pomiędzy IKE a IKZE

Różnic pomiędzy IKE a IKZE jest kilka. Pierwsza dotyczy cezury wiekowej ważnej przy wypłacie środków bez obciążenia podatkiem Belki. W przypadku IKZE, jak już wspomniano, wynosi on 65 lat. Natomiast właściciel IKE może to zrobić już w wieku 60, lub nawet 50 lat (przy prawie do szybszej emerytury). Kolejna różnica dotyczy ulg podatkowych. W przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego nie możemy odliczyć wpłaconych pieniędzy od podatku dochodowego. Jednakże, nie występuje w związku z tym obciążenie 10% podatkiem przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego. Istnieje możliwość posiada obu kont, jednak w praktyce najrozsądniej jest przeanalizować możliwe zyski i zainwestować w jedną z opcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *