poniedziałek, 17 czerwcaTwój portal finansowy!
Shadow

Dlaczego inwestowanie w akcje jest ryzykowne

Gdy w naszym kraju zaczęła funkcjonować Giełda Papierów Wartościowych wiele osób „poczuło” ogromne możliwości związane z zarabianiem. Inwestorzy zaczęli kupować akcje firm, z nadzieją, że po jakimś czasie sprzedadzą je z zyskiem. Jednakże rzeczywistość okazała się dla wielu brutalna. Akcje wielu firm zaczęły tracić na wartości co spowodowało, że wielu inwestorów straciło zainwestowane pieniądze. Dopiero wtedy zaczęto sobie zdawać sprawę, że inwestowanie w akcje jest ryzykowne. Dlaczego? Postaramy się to wyjaśnić.

Na początku wyjaśnijmy, czym są akcje. Otóż są to papiery wartościowe, które potwierdzają udział podmiotu który je posiada w majątku spółki, która je wyemitowała. Można więc powiedzieć, że akcje to „kawałki” firmy, które możemy kupić, a przez to stajemy się współwłaścicielami danej firmy. Oczywiście posiadając jedną lub nawet kilka akcji, nie mamy żadnego wpływu na jej funkcjonowanie. Wpływ taki mięlibyśmy, gdybyśmy posiadali tzw. „pakiet kontrolny”. A więc w naszym portfelu musi znajdować się ponad 50% wszystkich akcji. Posiadając niewielką ilość akcji, nie wiemy więc, w jakim kierunku firma będzie się rozwijać, jakie rynki będzie zdobywać, czy jaki produkty będzie wytwarzać. A więc można powiedzieć, że giełdowi mali lub średni „gracze” kupują akcje, aby odsprzedać je z zyskiem. Jednakże aby sprzedać je z zyskiem, ich wartość musi się zwiększyć. Czy mamy pewność że tak się stanie? Oczywiście nie. Równie dobrze akcje firmy mogą tracić na wartości.

Jak więc określić, kiedy akcje firmy zyskają? Jest to niezmiernie trudne. Należy spędzać wiele czasu na analizach danych i to nie tylko płynących z samej firmy, ale i z całego rynku, nawet tego szeroko pojętego. I na podstawie uzyskanych informacji, możemy wysnuć wnioski na temat zachowania się akcji firmy. A nie jest to łatwe. Należy mieć czas, odpowiednią wiedzą i doświadczenie, aby „trafić” z prognozą.

Musimy zdawać sobie sprawę, że kurs akcji zależy od wielu czynników. I co ważne, nie mamy na nie prawie żadnego wpływu. Mówimy tu zarówno o czynnikach bezpośrednio związanych z firmą (Kierunki rozwoju, wprowadzanie nowych produktów, strategia zarządzania itp.), jak i o czynnikach makroekonomicznych (inflacja w kraju, stopy procentowe, stopa bezrobocia). Ponadto musimy wziąć pod uwagę czynniki klimatyczne (powodzie czy inne klęski żywiołowe), czy nawet czynniki polityczne (wybory parlamentarne, polityka zagraniczna danego kraju). Widać wyraźnie, że nie mamy na te czynniki zbyt dużego wpływu. Dlatego bardzo ciężko przewidzieć jest, jak zachowają się kursy poszczególnych akcji. A jeśli jest coś ciężko przewidzieć, to wiąże się to z większym ryzykiem.

Handlując akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych z całą pewnością można sporo zarobić. Jednakże stopień ryzyka jest tu bardzo wysoki. Jak pokazują raporty, zdecydowana większa inwestorów, zwłaszcza tych małych traci zainwestowane środki. Dlatego też zanim zdecydujemy się na zakup akcji, zastanówmy się czy jest to dla nas dobra forma inwestycji. Albowiem łatwo pieniądze stracić, a tego na pewno nikt nie chce. Może lepiej zainwestować w bezpieczne instrumenty, które przyniosą nam mniejszy zysk, ale dzięki którym zainwestowane środki wrócą do naszego portfela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *