wtorek, 16 kwietniaTwój portal finansowy!
Shadow

Jakie prowizje pobierają fundusze inwestycyjne

Osoby posiadające nadwyżki finansowe bardzo często chcą je zainwestować, by osiągnęły one jakieś zyski. Niestety nie każdy z nas zna się na inwestycjach. Oczywiście możemy zanieść pieniądze do banku i założyć lokatę, ale zyski jakie z niej osiągniemy zazwyczaj nawet nie przekraczają wysokości inflacji. Na pewno większe zyski możemy osiągnąć inwestując np na Giełdzie Papierów Wartościowych czy na rynku FOREX. Ale w tym przypadku niezbędna jest wiedza o inwestycjach, którą nie każdy z nas ma. Dlatego coraz więcej osób postanawia powierzyć swoje pieniądze przeznaczone na inwestycje profesjonalistom zatrudnionym w funduszach inwestycyjnych. To właśnie oni inwestują nasze pieniądze w różnego rodzaju instrumenty i mają dla nas osiągnąć jak największy zysk. Oczywiście nie zawsze się to udaje, ale to już inny temat. Fundusze Inwestycyjne za swoją “pracę” będą chciały zarobić. I właśnie o prowizjach jakie pobiera od nas fundusz opowiemy w tym artykule.

Fundusze Inwestycyjne jak każda firma są nastawione na zysk. A zyskiem dla nich są opłaty jakie do nich wnosimy. Przez wiele osób są one krytykowane, ale musimy sobie zdawać sprawę, że nikt za darmo nie chce pracować. Nikt też nie zmusza nas do korzystania z funduszy. Możemy inwestować w sposób samodzielny i wtedy nikt od nas prowizji nie będzie pobierał. 

Ale powróćmy do funduszy i ich prowizji. Rozróżniamy kilka opłat, które pobierają od nas TFI. Należą do nich: 

  • Opłata manipulacyjna (dystrybucyjna) – jest to prowizja za nabycie lub umorzenie jednostek. Jest ona pobierana na początku i na końcu każdej inwestycji. Jest ona wyliczana procentowo od kwoty wpłat lub wypłaty. Czyli w momencie gdy dokonujemy wpłatę, prowizja TFI pomniejsza kwotę za którą zakupione są jednostki. Jeśli chodzi o prowizję za umorzenie, to zwykle jest ona największa na początku trwania inwestycji i jest pomniejszana lub znika gdy inwestujemy środku w danym funduszu długo. 
  • Opłata za zarządzanie – Jest to niejako wynagrodzenie za zarządzanie naszym funduszem. Opłata ta jest naliczana codziennie, chociaż jest ona “niewidoczna” gdyż jest ukryta w cenie jednostki funduszu. Wysokość tej opłaty zależy bardzo często od rodzaju funduszu. Te które inwestują w ryzykowne instrumenty, zwykle pobierają większą opłatę za zarządzanie. Jeśli zaś towarzystwo inwestuje w bezpieczne instrumenty, opłata za zarządzanie zwykle jest niższa. 
  • Opłata za wynik – nie jest ona stosowana we wszystkich funduszach. Jest ona pobierana gdy fundusz wypracuje zysk w określonej wcześniej wysokości. Może to być zysk lepszy od konkurencji, czy zysk związany z osiągnięciem historycznego maksimum. Wszystko to zależy od funduszu i umowy z nami.

Niezwykle istotną rzeczą związaną z prowizjami naliczanymi przez fundusz jest fakt, że ich wysokość musi być nam podana, zanim zdecydujemy się na inwestycje. Dzięki temu mamy możliwość porównania prowizji wszystkich funduszy i wybrania tego, który tą prowizje ma najniższą. Jednakże musimy tu być ostrożni, albowiem niskie prowizje nie gwarantują nam wyższych zysków. Może się zdarzyć, że TFI z wyższymi prowizjami lepiej zarządzają naszymi środkami i dzięki temu nasze końcowe zyski będą wyższe. Dlatego chociaż pobierane opłaty stanowią ważny punkt w momencie wyboru najlepszego dla nas funduszu, nie powinny one być naszym jedynym wyznacznikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *