poniedziałek, 17 czerwcaTwój portal finansowy!
Shadow

Czym są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)

Nie każdy musi znać się na inwestowaniu. Tym bardziej, że finanse to dosyć skomplikowana sprawa, która do tego charakteryzuje się sporą zmiennością, więc należy cały czas kontrolować, jak wyglądają nasze zainwestowane środki. Wprawdzie można nasze oszczędności wpłacić do banku na lokatę i nie martwić się o nic, ale takimi inwestycjami wielkich zysków nie osiągniemy. Może więc lepiej powierzyć nasze pieniądze fachowcom, którzy wiedzą jaki sposób pomnażać pieniądze? Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, najlepiej poszukać jakieś Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i wpłacić do niego pieniądze.

Fundusze Inwestycyjne, to „instytucje” finansowe, które zajmują się inwestowaniem środków, które wpłaciły im ich klienci. Pracują w nich specjaliści, którzy teoretycznie powinni wiedzieć co robić, aby te pieniądze przynosiły jak największy zysk. Niestety nie zawsze tak się dzieje, o czym nieco później. Każdy kto chce pomnażać swoje oszczędności w funduszach inwestycyjnych, musi w nim otworzyć swój rachunek. Zazwyczaj wykonuje się to przez Internet. Gdy mamy już to za sobą, nabywamy jednostki uczestnictwa w danym funduszu i czekamy z nadzieją, że wartość jednostek będzie rosła, dzięki czemu my będziemy je mogli w przyszłości sprzedać z zyskiem.

Jakie fundusze oferują TFI

Każde Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oferuje dla swoich klientów wiele rodzajów funduszy czy nawet subfunduszy. Różnią się one instrumentami w które inwestują środki swoich klientów, a to z kolei wpływa na ryzyko utraty wpłaconych środków.

Najbezpieczniejsze dla klientów są fundusze pieniężne (gotówkowe) i obligacyjne. Inwestują one w bony pieniężne, obligacje czy nawet lokaty w bankach. Ponieważ są to bardzo bezpieczne instrumenty, ryzyko utraty wpłaconych środków praktycznie tu nie istnieje. Niestety musimy być przygotowani na to, że osiągane zyski nie będą zbyt wysokie.

Jeżeli jesteśmy skłonni zaryzykować nieco więcej, możemy wpłacić nasze pieniądze do funduszu zrównoważonego lub stabilnego wzrostu. W tego rodzaju funduszach, pieniądze są dzielone niejako na dwie grupy (w zależności od Towarzystwa w różnych proporcjach). Część jest inwestowana w instrumenty bezpieczne (obligacje, bony skarbowe), a część w ryzykowne (np. akcje). Wpłacając nasze środki do takich funduszy, możemy „zarobić” o wiele więcej, ale jest też i większa szansa, że część naszych pieniędzy stracimy.

Jeżeli lubimy ryzyko, ale w zamian za to chcemy osiągnąć wysokie zyski, powinniśmy wpłacić nasze pieniądze do funduszu akcyjnego, gdzie większość środków jest inwestowane na giełdzie. Jak wiemy, Giełda Papierów Wartościowych to miejsce, gdzie można zarobić naprawdę duże pieniądze i to w szybki sposób, jednakże można tam też stracić cały swój majątek. Jeżeli więc wpłacamy pieniądze do takiego funduszu, musimy być przygotowani, że jednostki które wykupiliśmy mogą stracić na wartości.

Jak wybrać najlepszy fundusz

Wybór funduszu do którego wpłacimy pieniądze, powinien być determinowany kilkoma czynnikami. Po pierwsze musimy wziąć pod uwagę naszą skłonność do ryzyka. Jeżeli mamy żyłkę hazardzisty, oczywistym wydaje się wybór funduszy akcji. Jeżeli wolimy spać spokojnie – idealnym rozwiązaniem będzie dla nas np. fundusz obligacji.

Kolejnym czynnikiem który wpływa na wybór funduszu jest nasz wiek. Jak twierdzą specjaliści, osoby młode mogą sobie pozwolić na bardziej ryzykowne fundusze, gdyż w perspektywie wielu lat szanse na uzyskanie zysku z takowych inwestycji się zwiększają. Natomiast osoby starsze, powinny inwestować w bezpieczniejsze instrumenty, aby nie stracić swoich środków.

Dobrze jest też dywersyfikować swoje inwestycje, czyli najlepiej podzielić nasze środki finansowe na kilka funduszy. Wtedy znacznie zmniejsza się ryzyko ich utraty, bo jeżeli w jednym funduszu nasze pieniądze stracimy, to inny może nam przynieś zyski.

Koszty inwestowania w fundusze inwestycyjne

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że inwestowanie w fundusze wiąże się z pewnymi kosztami. Przede wszystkim, za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, TFI pobiera opłatę za zarządzanie. Ich wysokość jest uzależniona od stopnia ryzyka inwestycji. W przypadku funduszy bezpiecznych, zwykle prowizja nie przekracza 1%. Jeśli natomiast zdecydujemy się na ryzykowne inwestycje, musimy też liczyć się z prowizjami dochodzącymi do 4%.Niektóre TFI pobierają też opłatę za nabycie lub zbycie jednostek uczestnictwa, jednakże zazwyczaj nie są to jakieś duże kwoty.

Czy warto pomnażać swoje pieniądze za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych? Każdy sam musi sobie na takie pytanie odpowiedzieć. Na pewno jeżeli nie mamy pojęcia o tym, jak samodzielnie pomnażać nasze pieniądze, może to być dobre rozwiązanie. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że jest to obaczone pewnym ryzkiem i kosztami, więc sami musimy przeanalizować, czy warto wykupić jednostki uczestnictwa w jakimś funduszu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *