poniedziałek, Grudzień 9Twój portal finansowy!

Podatki

Kwota wolna od podatku 2019 – czyli aktualne zmiany prawne

Kwota wolna od podatku 2019 – czyli aktualne zmiany prawne

Podatki
Kwota wolna od podatku to określenie potoczne - ustawowo nazywa się ją kwotą zmniejszającą podatek. Pomijając te kwestie, jest to kwota od której podatnik nie ma obowiązku odprowadzenia odpowiedniego podatku. Do 2016 roku kwota ta była stała i wszyscy podatnicy mogli skorzystać z niej jednakowo. Pozwalało to na pomoc najuboższym, nie dzieląc pozostałej części społeczeństwa na różne grupy. Obecnie, ustawodawca zauważa większe zróżnicowanie pomiędzy podatnikami i wprowadził specjalny sposób obliczania kwoty wolnej od podatku. W dużym uproszczeniu - zależny od dochodów. Jak więc prawidłowo określić kwotę wolną od podatku? Jaka jest jej wysokość? Kto może skorzystać z tej opcji? Poniżej omówienie przepisów aktualnych na 2019 rok.   Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku? Kwota